رمز بازیگر

بازیگری بهانه ای است عالی تا زندگی را تا آنجا که ممکن است به طور کامل زندگی کنیم

برای دیدن مطالب به ادامه مطلب بروید ۱
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا  | 

به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا  | 

به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا  | 

به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا  | 

به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا  | 

به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا  | 

به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا  | 

به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا  | 

 به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا  | 

تمرین.آزاد کردن سریع صوت

اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا  | 

بردصدا، تنفس دیافراگمی،ریشه دار کردن صدا

استحکامی که صدا از طریق این تمرین ها به دست می آورد بر خلاف آنچه که تصور میشود صدا را سنگین و خفه نمیکند برعکس صدا را روشن و چالاک میکند و دامنه ی آن را گسترده تر میسازد. استحکام حاصل امکان میدهد تا نتهای<زیر> را بآسانی نتهای<بم>اجرا کنید. و هنگامی که اجرای تمرین ها را آغاز میکنید احتمالا" بطور ناخودآگاه صدا را بم نگاه میدارید-به عبارت دیگر بخش پائین دامنه ی صدایتان(ارتفاع کم)را بکار میگیرید.علت این است که اغلب تصور میکنند داشتن یک صدای خوب یا تُن غنی با<بم بودن>صدا یکی است. لیکن یک صدای کامل باید از نتهای<زیر>نیز برخوردار باشد و در موقع لزوم از آن ها استفاده کند. تمرینهائی که در اینجا شرح داده شده اند متوجه همین هدف اند.

        برای دیدن ادامه ی مطالب و تمرین های مربوطه اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا  | 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا  | 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا  | 

برای دیدن مطالب به ادامه مطلب بروید 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط علیرضا  |